Friday, 21 February 2014

Större perspektiv


Dagens mest överraskande var när en vuxen kvinna i form av Tove Lifvendal sa att man måste se ett eventuellt sänkt studiebidrag i ett större perspektiv.. att det behöver kombineras med sänkt värnskatt.
Jag klarar fortfarande inte att förstå hur detta är att "se saker i ett större perspektiv". Visst finns det större perspektiv. Som t ex, kan det leda till ett bättre eller ett godare samhälle att fler människor utbildar sig i humanistiska ämnen? Finns det överhuvudtaget något värde i saker som inte direkt leder till en större bruttonationalprodukt? Finns det något större perspektiv än att tala rena procentsatser? Ifall det finns och man inte kan se det, borde man då jobba som opinionsbildare?

No comments:

Post a Comment