Monday, 24 February 2014

En paradox

Vilken paradox: människan i vetenskapens och teknikens tidsålder tror att hon kan förbättra sitt liv därför att hon förmår begripa och utnyttja naturens komplexitet och de allmänna lagarna för dess funktion - och så är det just genom denna komplexitet och dessa lagar som hon till slut blir tragiskt överrumplad och överlistad. Människan trodde att hon kunde förklara naturen och behärska den - och resultatet är att hon har förstört den och att hon har avsöndrat sig från den.
-Václav Havel

No comments:

Post a Comment