Saturday, 1 February 2014

Med en klocka kan du halvera antalet gånger du tittar på din smart phone

I Time går det att läsa följande i en huvudartikel om mindfulness:
... So in 2011, he took a group of his clients on a mindfulness retreat. The group left their smartphones behind and spent four days at a resort in the Catskills, in upstate New York, meditating, participating in group discussions, sitting in silence, practicing yoga and eating meals quietly and mindfully. "For just about everybody there, it was a life-changing experience," says Silverman.
Efter f y r a dagar utan telefon så hade alla upplevt en l i v s f ö r ä n d r a n d e upplevelse. Fyra dagar. Det är svindlande att försöka föreställa sig hur mycket alla distraherande uppfinning som laptops eller smart phones kan ha förstört för samhället.

No comments:

Post a Comment