Monday, 10 February 2014

Hög levnadsstandard

Utdrag ur en diskussion om vad som är hög levnadsstandard. Elin Wägner citerar här en annan gäst vid den sammankomst där diskussionen pågår:
Jag vill ha möjlighet att studera hela livet, jag vill ha ro i min själ så att jag förmår njuta kvällarna och vilodagarna utan särskilda förströelser och nöjen, ansågs gå över gränsen till vett annat område och beröra verkningarna av hög levnadsstandard.
Elin Wägner, Väckarklocka

No comments:

Post a Comment