Wednesday, 5 February 2014

Avsofistikerat?

Engelsmännen bekymrar sig inte i alla fall inte över att deras experter Howard och Mc Carrison därborta på sina försöksstationer i nordöstra Indien kommit till resultat som stämmer med tyskarnas. Sambandet mellan jordens, växternas, djurens och människans hälsa blev klart för de båda biologerna, då de kom i kontakt med avlägsna, av engelsmännens civilisatoriska verksamhet oberörda folk, där växt-, djur- och människosjukdomar var okända, emedan jorden var frisk. I stället för att lära indierna agrikultur som meningen var, blev de båda herrarna elever hos detta folk, byggde serier av experimnet på de impulser de fått och nådde resultat som kastade om alla deras Begrepp. Historien med den kvinnliga gynekologen och den urgamla indiska förlossningskonsten upprepade sig här.
Elin Wägner, Väckerklocka

No comments:

Post a Comment