Monday, 24 March 2014

Glömska

Sekulariseringen har berövat oss detta existensens språk. Den resonansbotten där de existentiella frågorna väcks finns kvar i os, men det språk med vars hjälp vi skulle kunna formulera dem har fallit i glömska. Och det är just så en religionsfilosof som Peder Thalén i artikeln Perspektiv på sekulariseringen vill formulera sekulariseringens mest fundamentala kännetecken - som en kollektiv glömska:
Sekulariseringens innebörd är en glömska, en okunnighet om vad den kristna tron har inneburit i det förflutna. Den sekulariserade människans relation till kristendomen bör alltså närmast karakteriseras som ett borttappande. Idén om ett avståndstagande förutsätter en kännedom om det som avvisas, men det är just denna kännedom som idag är förlorad.
- Mikael Kurkiala, I varje trumslag jordens puls.

No comments:

Post a Comment