Tuesday, 25 March 2014

De svaga

När den svenske sångaren Stakka Boo i en intervju för ett par år sedan fick frågan om han trodde på Gud svarade han följdriktigt: "Det är alldeles för fegt." Den kristne guden är ur detta perspektiv inte längre kolonialisternas, inkvisitorernas, och den expansiva världens gud. Han är de svagas och fegas gud. Han ger dem deras skygglappar mot en verklighet som bara de starka kan och vågar möta.
Sekulariseringen blir ur detta perspektiv i det närmaste synonymt med upplysning. Den står för framåtskridande, för evolution mot något bättre, för ett avståndstagande från irrationalitet och vidskepelse.
-Mikael Kurkiala, I varje trumslag jordens puls

No comments:

Post a Comment