Wednesday, 9 December 2015

Varför Annie Lööf inte har trovärdighet hos mig

I ett av de senaste avsnitten av Godmorgon världen berättade man att Annie Lööf nu är den partiledaren av alla som har högst förtroende siffror och en fråga ställdes till panelen ifall Annie Lööf således också var ett möjligt alternativ som statsminister för en alliansstyrd regering. Själva faktumet att Annie Lööf är den partiledaren som svenska folket har högst förtroende för fick mig att haja till och nu ska jag försöka klargöra varför.

  1. Klimatet. För mig har Annie Lööf absolut ingen trovärdighet när det gäller klimatet. Hon leder ett parti som ser sig själv som grönt, men fortsätter ståndaktigt hävda att vi i Sverige minskar våra utsläpp. Det gör hon genom att endast kolla på utsläpp för det som produceras i Sverige och inte på utsläppen för det som konsumeras. Om man önskar att ha en seriös debatt om utsläpp och klimatförändringar är det tankesättet uteslutet.
  2. Klimatet igen. Annie Lööf ser jag som en marknadsliberal och jag tillägnar henne därför tanken att marknaden kommer rädda klimatet. Dock så valde man i Sverige att sälja de utsläppsrätter man tjänat in och således helt förta den effekt av det enda marknadsliberala verktyget jag hört om som ska kunna begränsa klimatpåverkan. (Ett system som för övrigt är utvecklat av Goldman Sachs som lär ha profiterat väl på det).
  3. Arbetsrätt. Annie Lööf menade att arbetsrätten måste luckras upp för yngre människor idag för att göra de mer anställningsbara. I praktiken skulle det innebär mindre anställningstryghet och lägre ingångslöner. När hon gjorde detta uttalandet tillhörde hon själv den åldersgruppen hon ville ändra reglerna för, men tjänade själv en miljon kronor om året. För att hon i mina ögon ska uppfylla de så viktiga "leva som man lär" kriterierna skulle hon behöva försätta sig i den gruppen hon vill försämra villkoren förs situation.
  4. Allmänna streber tendenser. I alla de kontexter jag sett Annie Lööf framträda i har jag aldrig upplevt henne som ärlig. Istället har jag upplevt hennes angreppssätt som högst amerikaniserat mediatränat, där ett misstag inte erkänns och allting helt enkelt är bra och under kontroll.
  5. Objektivitet. Jag har helt enkelt aldrig upplevt att hon besitter det.
  6. Ayn Rand och Margareth Thatcher. Säg vad du vill om dessa personerna, men de är de politiska förebilderna till Annie Lööf, men de är inte ideologer som jag skulle vilja se forma Sverige. Inte heller tror jag de är personer vars filosofier skulle gå hem hos svenska folket om de presenterades på ett ärligt sätt.

No comments:

Post a Comment