Saturday, 7 November 2015

Dagens situation i Europa

Är det en flyktingkris, en flyktingkatastrof eller en flyktingmöjlighet? Redan där tror jag åsikterna idag börjar gå isär, och när man väl kommer in på sakfrågorna så blir det inte enklare. Av alla källor att döma så är det många flyktingar som tar sig till Sverige. Sverige, som på många sätt jag tycker är ett ganska ogästvänligt land. Både svenskar som folk, där de flesta av oss (givetvis inte alla) helst sköter om sina egna saker och trivs bäst om man slipper bli inblandad i sådant som inte direkt berör en.

Men Sverige är också ett land med relativt välstånd. Detta med välstånd är intressant. En global måttstock på hur mycket välstånd som borde finnas är att kolla på pengamängden globalt sett. Desto större pengamängd, desto mer pengar borde där finnas att fördela, desto mer pengar att fördela desto rikare borde folk generellt sätt vara, och desto rikare folk är generellt sätt, desto enklare borde de ha att tillgodose sina behov.

Globalt sett, efter finanskrisen 2008 där ekonomierna var påväg att krympa ihop, men där man pumpade ut enorma mängder pengar ut i det ekonomiska systemet, så borde världsbefolkningen blivit rikare, och människor i nöd borde ha minskat. Det är möjligt att så är fallet, kollar på Hans Rosling t.ex. så gillar han att rita upp grafer och visa hur världen visst har blivit en mycket bättre plats. Likväl, när man går ute på gatan en kulen oktober dag och ser någon pensionär leta i en soptunna efter pantburkar, så är det inte världssamfundets kollektiva framsteg man först kommer att tänka på. Inte jag iaf.

Men alltså. Vi har detta rika landet, och vi har alla dessa människorna som flyr hit och vi har inte plats att ta hand om dem. Och vi har detta Europa som omvärld som inte heller tycker att de har någon plats eller något ekonomiskt utrymme. Då kommer jag att undra, vad är egentligen lösningen? Finns det inte utrymme nog på denna planeten för oss alla? Och om det finns, varför verkar det så himla svårt att få detta ordnat på ett sätt som tillfredställer alla? De system vi som samhället satt upp där först endast mannen behövde arbeta, men nu både mannen och kvinnan i hushållet behöver arbeta för att upprätthålla försörjningen verkar som system inte klara av när alla dessa människor kommer hit som vi inte har utrymme att ge arbete till. Tiden för de bemedlade finns inte att vara till hjälp, och bemedlingen hos de tidsrika räcker inte till.

No comments:

Post a Comment