Thursday, 28 January 2016

Primärvalen i USA

Vem kommer vinna demokraternas primärval i USA? För den icke-insatte känns det kanske naturligt att det är Hillary Clinton, nu måste det väl trots allt vara hennes tur? Den som följt diskussionen på sistone har hört namnet Bernie Sanders bubbla upp på sistone som en verklig utmaning. I många opinionsmätningar ligger Hillary fortfarande bättre till. Bernie kallar ju sig socialist också, kan någon som gör det verkligen vinna i USA?

Tittar man de debatterna som är kan man dock se att Bernie har en icke så liten chans. Nu senaste hade man "Town Hall Meeting" med kandidaterna i Iowa. Härunder följer en video för både Hillary och Bernie:När jag ser utfrågningen upplever jag Bernie som långt mer genuin än Hillary. Kollar man på mängden folk som sett klippen så är den drygt 100 000 som sett Bernie, medan det är knappt 35 000 som sett Hillary. Bernies klipp har 2539 likes mot 147 dislikes medan Hillary har 154 likes mot 459 dislikes.

Ser man till svarsteknik så störde jag mig först på Bernies sätt att koka ner alla problem till ojämlikhet i USA. Med detta sagt så svarade han oftast konkret på frågorna och han hade en förmåga att knyta de till policies han avser iscensätta. I Hillarys utfrågning så kändes det som om ingen fråga riktigt nådde policy nivå. Istället kändes det som om hon oftast kokade ner saker till att hon är en bra person, därför kommer hon lösa problemen. Hennes framtoning kändes ganska teflonpolitisk och ganska tillrättalagd. 

No comments:

Post a Comment