Sunday, 19 October 2014

Scribble

När "Om arternas uppkomst" publicerades 1859 så förstärkte den optimismen i samhället. Idén om en evolution där arternas ständigt i små steg förbättrades fungerade väldigt väl tillsammans med idén från kristendomen att människan ständigt förbättrar sig då historien vandrar vidare mot Jesus andra återkomst och världen fulländas. Det är därför intressant att HG Wells 1895 utger dystopin "The Time Machine". För tillskillnad från idén om människans ständiga utveckling så möter Wells' protagonist en mänsklighet som konsekvens av lättja och bitterhet degenererat. Det hade varit intressant att veta vad som inspirerade Wells att tolka utvecklingen på tvärs mot vad man tänker att tidsandan borde varit.

No comments:

Post a Comment