Tuesday, 7 January 2014

Om mekanik

[Civilisationen] har gett den mekaniska människan möjlighet att driva sina idéer och projekt ut i det gränslösa med hjälp av de energier hon tagit i sin tjänst. Men detta har, som vi ser, inte fört till välstånd, lycka och hälsa, utan till olyckor och oro. Människans lycka har måst offras som alltid under krig. För att civilisationen skulle bli jordens herre har människan måst bli slav under sitt eget system. Somliga slavar vet det. Andra inte. Men någon skillnad i uppförandet hos dem som vet, har man svårt att uppleta. De vet och resignerar. De vet och går ut i krig för ett system de är missnöjda med. (Elin Wägner, 1941, Väckarklocka, s 13-14)

No comments:

Post a Comment