Tuesday, 28 January 2014

Hög standard

Tron på mänsklighetens och på vetenskapens framtid smälte ihop till ett. En dag läser man i tidningen att genom kromosomfördubbling eller hormonduscher ska växtligheten kunna bli enorm. En annan dag att lovande undersökningar pågå att medels fotoelektriska celler överföra solenergien till elektrisk ström. En enda strålande solskensdag ska då förse ett hushåll med den elektriska kraft det kan behöva under ett helt år, man räknar med hushåll i alla fall märkvärdigt nog. Textila råämnen ska framställas av kol, luft och vatten i förening, även av olja och av glas. Egentligen kommer det inte att behövas kläder annat än av etiska och estetiska skäl, ty värme skall alstras direkt i människokroppen medels infraröda strålar.
Vem har sagt allt detta? Jo det är den populära pressen. Varför? Den måste uppmuntra publiken och förströ den, så att den inte börjar fundera på hur det kan komma sig att så mycken energi, flit, genialitet och god vilja resulterat i det elände vari vi nu befinner oss.
- Elin Vägner, Väckarklocka

No comments:

Post a Comment