Thursday, 12 March 2015

De 5% som är medvetna

Jag var på en kurs hos en mentaltränare och hon berättade att under en typisk dag så är ungefär 5% av våra tankar medvetet bestämda. 45% kommer från det undermedvetna och 50% genereras direkt från vårt genetiska arv. Som en del av mentalträning försöker man jobba med de 5% tankarna man kan välja för att påverka de 45% man har i en positiv riktning. Poängen är den att människan är i grund och botten ekonomisk. För att slippa slösa massa energi på tankar så skapar hjärnan fördomar. På detta sättet kan man i en given situation slippa tänka, istället kan man plocka fram sin fördom om situationen och vips så är hela tankekedjan igång i sina invanda spår. Ibland vill man inte göra det dock. Om ens fördom är att något ska vara otroligt tråkigt, så kommer man sannolikt gå in i det med en dålig attityd och således också göra det till något tråkigt. Ifall man upptänker att man har vissa sådana reaktioner som man inte tycker är gynnsamma, ja då får man arbeta med det. För att ändra en invand tanke så behöver man medvetet välja en annan tanke ca 16 - 25 gånger. Det kräver med andra ord ett ganska idoga arbete, men i grunden är det så att oavsett hur bra man har det objektivt sätt i livet så beror ens välmående så mycket mer på hur bra man har det i subjektiv mening. Att t.ex. diska kan vara en gudabenådad gåva. Om man upplever det så. Eller ett straff om det är så det känns. Handlingen är något man måste genomföra oavsett men man väljer själv ifall man ska få ut något av handlingen eller inte.

No comments:

Post a Comment