Saturday, 26 October 2013

Everybody Knows

Det är så lätt att bara fokusera på det som ligger framför fötterna på en själv. Att gå till arbetet. Att lösa problemen som läggs på ens skrivbord. Att gå vidare till nästa problem. Det finns alltid ett nästa problem. Annars jobbar man inte i en organisation som söker lönsamhet. En sådan organisation bör alltid kalkylera med lite för lite personal. Kostnaden för icke-använda resurser är för hög. Det är så lätt att ta emot kalkylerna från cheferna ovan, att sparka de anställda under om de inte lever upp till kraven. Om man inte gör det så lever man inte själv upp till kraven. Det är så lätt att gå hem från jobbet med blicken fixerad ner i marken. En transportsträcka på slutet av dagen mellan ett tvunget jobb och en bekvämlighet där hemma. Det är så lätt att slå på TVn och lyssna på politikerna. Så lätt att uppröras över alla de pengarna man betalar i skatt. Eller så lätt att uppröras över beteendet till de människorna man hör om på nyheterna som man aldrig träffat. Ifall alla gör likadant, vilket ansvar har man då om man själv agerar likadant? Ifall alla människor går med en pin där det står "Jag har invandrare", kan du ses som skyldig ifall du gör likadant? Finns det ett ansvar? Vem har det isåfall? Vem tar det?

När jag gick hem från jobbet såg jag tre människor inom loppet av fem minuter som alla rotade i de offentliga soptunnorna efter tomburkar. De brukade jag aldrig se förr. Nu är det en ovanligare syn att inte se dem vaka över de olika soptunnorna som är utplacerade. Jag undrar om de är irriterade på varandra eller om de sympatiserar med varandra eftersom de vet att de är i samma situation. Frustration brukar aldrig slå uppåt, utan alltid neråt. Jag misstänker att de i sina svårare stunder bannar varandra mer än vad de bannar det system som har placerat dem alla där. När jag vandrar in på ICA står en man utanför med de hemlösas tidning. Han ansiktsutryck är hårt. Han är nog yngre än vad jag är skulle jag gissa. Han kunde lika gärna varit osynlig. All den bekvämlighet vi arbetar oss till via de pengar vi tjänar. Hur tjänar den oss? Vad använder vi den till? Har den något med honom att göra? Har han något med den att göra. Ifall han känner avsky till en vanlig arbetare, har han då fel? Ifall en vanlig arbetare ser ner på honom, gör arbetaren då fel? Måste det vara på det här sättet? Vem tjänar på att det är på det sättet? Vem förlorar? Är Europa en bättre plats idag än det var för 10 år sedan? 20 år sedan? eller 30 år sedan? Varför? Hur? 

No comments:

Post a Comment